Sobotní povídání 1. - Existuje nadpřirozeno?

sobota 12. květen 2012 11:36

Nadpřirozeno podle mého názoru neexistuje. V dávných dobách lidé považovali za nadpřirozené takové jevy, jakými jsou například blesky a je doprovázející hromy při bouřce, zatmění slunce, sopky, zemětřesení, duhu a mnohé další. Domnívali se o nich, že jsou projevy hněvu či v menší míře přízně různých božstev, obecně řečeno, že jim tímto způsobem nějaká vyšší moc vyjadřuje své hodnocení jejich způsobu žití, případně jim symbolicky poodkrývá budoucnost. Postupem času rozvoj lidského poznání ukázal, že tyto úkazy nejsou ničím jiným, než zcela obyčejnými projevy dějů v přírodě, naprosto exaktně vysvětlitelnými pomocí fyzikálních zákonů.

Také dnešní doba má své „nadpřirozeno.“ Pod tímto označením se skrývají různé tajuplné a nevysvětlitelné děje, o kterých mnohdy ani stoprocentně nevíme, zda skutečně existují nebo zda jsou pouhými projevy souhry náhod, lidské fantazie či změněného vnímání. Jako příklad uveďme skupinu jevů psychotronických, tedy telepatii, telekinezi a prekognici. Jedná se o jevy, kterým jedni bezmezně věří a počítají s nimi ve svém každodenním životě, případně se jimi dokonce živí, ať už jsou to podvodníci vědomí, nevědomí nebo mají opravdu schopnosti, kterými ostatní lidé nadaní nejsou. Druzí balancují na hraně víry a nevíry nebo se o tuto tématiku prostě nezajímají a třetí jsou jejich skalními odpůrci. Nebudu se zde přiklánět k názorům žádné z těchto skupin, nebudu se snažit zodpovědět nespočetněkrát položenou otázku, zda tyto jevy skutečně existují. Pokusím se vyjádřit svůj názor jak to s nimi může být v případě, pokud existují.

Zkusme si vytvořit pracovní hypotézu, že například prekognice je postavená na reálném základě. Člověk jí nadaný pak pod vlivem faktorů, které sám nedokáže uspokojivě popsat, prohlásí, že zhruba tehdy a tehdy, zhruba tam a tam se stane zhruba to a to. A ejhle, ono se to doopravdy stane. Pokud není v daném případě míra výrazu „zhruba“ příliš vysoká a lze ji tedy pominout, pak můžeme dospět k názoru, že nešlo o pouhou náhodu, ale o skutečnou předpověď děje budoucího. V tu chvíli si začneme klást otázky typu „Jak je to možné, jak na to ten člověk vůbec přišel?“ „Není to nějaký zázrak, nedostal on jakési sdělení shůry?“ Nepřipomínají nám tyto otázky údiv předvěkých lidí nad úkazy, jenž byly pro ně nevysvětlitelné?

Podle mého názoru nadpřirozeno jako takové, tedy jako něco doopravdy nevysvětlitelného a obecně nedefinovatelného neexistuje. Existuje pouze daná úroveň vědy v určité době a z ní vyplývající odpovídající znalost přírodních zákonů. Pokud mají reálný základ některé z jevů, které dnešní doba označuje za nadpřirozené, jejich podstata je ve skutečnosti v naprostém souladu s přírodou a jejími zákony, neodporují fyzice, matematice, ani jiným vědám. Pouze úroveň lidského poznání není v dnešní době tak vysoká, aby je dokázala pojmout, popsat a vysvětlit.

Jan Pražák

Jan PražákOdopvěď Nadě15:4313.5.2012 15:43:17
NaďaJsem ráda,09:0313.5.2012 9:03:36
SvatavaJá v nějaké nadpřirozeno věřím08:3113.5.2012 8:31:26
Jan PražákOdpověď Petrovi z Tábora14:2712.5.2012 14:27:13
Petr z Táboraano a respektovat dosud nepoznané13:1512.5.2012 13:15:22

Počet příspěvků: 5, poslední 13.5.2012 15:43:17 Zobrazuji posledních 5 příspěvků.

Jan Pražák

Jan Pražák

Berme život s humorem.

Malá ochutnávka z tvorby na jiných blozích:
Kočky vnášejí pohodu do našich domovů
Cradlesong for lonely hearts


Psavec amatér, životní optimista, milovník svobody, prostě Střelec jak má být:-).

REPUTACE AUTORA:
7,94

Tipy autora

tento blog
všechny blogy

Pošlete mi vzkaz

Zbývá vám ještě znaků. Je zakázáno posílat reklamu a vzkazy více bloggerům najednou.