Strážný anděl

Když jsem byl malý kluk, moje moudrá babička se mi snažila dát základy víry v Boha. V jednom ze svých poutavých vyprávění hovořila o tom, že každý člověk má svého strážného anděla. Bytost, která neustále bdí nad jeho konáním a snaží se ho ochránit před veškerým nebezpečím. Vnuká mu myšlenky, aby se nedopouštěl páchání zlých skutků a varuje ho před činnostmi, které by mohly ohrozit jeho zdraví nebo život. Říkala, že pokud lidé konají zlo nebo se sami vystavují nebezpečí, není to tím, že by svého strážného anděla neměli, nýbrž tím, že mu nejsou schopni či ochotni naslouchat.[ více ]

sobota 26. prosinec 2015 12:00 | Reputace článku: 4,86

Může pomoci člověku modlitba?

Předem se omlouvám všem hluboce věřícím lidem za hledání možná poněkud neobvyklé odpovědi na tuto otázku. Ačkoli jsem sám z pohledu náboženství nevěřící, domnívám se, že za určitých okolností může být modlitba pomocí či oporou.[ více ]

sobota 29. srpen 2015 12:00 | Reputace článku: 7,30

Udělejme si drobnou radost každý den

Člověk je, chtě nechtě, dennodenně vystaven celé řadě negativních podnětů. Případně takových podnětů, které vnímá negativně, i když z objektivního pohledu negativní být vždy nutně nemusí.[ více ]

sobota 16. květen 2015 12:00 | Reputace článku: 7,75

Pozitivní versus negativní přístup k životu

Říká se, že myslíme-li pozitivně, máme větší naději na úspěch, a naopak, když se poddáváme negativním myšlenkám, vystavujeme se většímu riziku nezdaru. Jelikož jsem v podstatě životním optimistou, tak s touto teorií rád souhlasím. Zajímavé je však zamyslet se nad tím, jaké mechanizmy fungování jí různí lidé přisuzují.[ více ]

sobota 30. listopad 2013 12:00 | Reputace článku: 5,97

Sobotní povídání 9. - Relaxace v náručí reiki

Milí čtenáři, v dnešním závěrečném sobotním povídání bych se s vámi rád podělil o způsob, kterým si lze v dnešní moderní a uspěchané době příjemně odpočinout a načerpat nových sil do života.[ více ]

sobota 7. červenec 2012 12:00 | Reputace článku: 6,57

Sobotní povídání 8. - Dobro a zlo na Zemi

Má vůbec obyčejný člověk, jako například já, právo hodnotit co je dobré a co je zlé? Na to máme přeci Boha, který nám prostřednictvím církví sděluje svá přikázání, definuje hříchy a říká, jak bychom měli či neměli žít. Hodnostáři těchto církví neustále bdí nad námi, svými věřícími ovečkami a starají se o nás, abychom nesešli z cesty dobra na cestu zla. Jenže když se tak vezme, tak vlastně nevím, oni tito hodnostáři osnují a vedou svaté války, plné násilí a zabíjení a víru si vynucují krutou inkvizicí. Navíc tou krutostí mnohdy nešetří ani na svých žácích, které vychovávají k tomu, aby je jednou nahradili. Takže tato cesta hodnocení dobra a zla asi nebude ta nejobjektivnější.[ více ]

sobota 30. červen 2012 12:00 | Reputace článku: 3,58

Sobotní povídání 7. - Všichni chodíme do školy

Myslíte si, že je možné, aby někdo nepoznal někoho, když se mu dívá přímo do tváře? Někoho, koho dobře zná a s kým je v neustálém kontaktu? Nemám na mysli vtípek typu „samozřejmě, třeba když je tma“ nebo tak nějak. Myslím, když je pozorovatel vidoucí, duševně zdravý, střízlivý, a podobně, zkrátka když mu nic nebrání v tom, aby pozorovaného dobře vnímal.[ více ]

sobota 23. červen 2012 12:00 | Reputace článku: 4,37

Sobotní povídání 6. - Konec světa

V novodobé historii lidstva se to konci světa jen hemží. Matně si vzpomínám, že když jsem byl malý kluk, tak se tato událost očekávala někdy v šedesátých létech dvacátého století, i když za komunizmu se o tom moc nemluvilo. Další byl předpovídán na přelom dvacátého a jednadvacátého století, případně, honosněji řečeno druhého a třetího tisíciletí. To jsou jen dva příklady z mnohých, z nichž ani jeden nenastal, neb v opačném případě bych zde teď neseděl a nepsal tyto řádky. Nyní je snad nejžhavějším favoritem na to státi se koncem světa datum 21. 12. 2012, tedy letošního roku. Nejen, že hned na první pohled vypadá zajímavě, i když nutno přiznat, že k dokonalosti v magickém působení čísel mu sto let chybí, ale navíc je označován za konec mayského kalendáře.[ více ]

sobota 16. červen 2012 12:00 | Reputace článku: 4,65

Sobotní povídání 5. - Síla myšlenky

Dnes je moderní slovo globální. Máme například globální oteplování, kvůli kterému byly prý některé nedávní zimy paradoxně tak tuhé a dlouhé a o kterém se lidé nemohou dohodnout, nakolik jej způsobujeme my svou činností na Zemi a nakolik je dáno přirozenými změnami klimatu, či zda je pouze omylem klimatologů a strašákem ekologů.[ více ]

sobota 9. červen 2012 12:00 | Reputace článku: 3,55

Sobotní povídání 4. - Únosy

Paní učitelka dějepisu z malebné anglické vísky Scoulbridge se jednoho květnového večera roku 2002 vracela ze zahradního posezení se svými kolegyněmi. Po několik předchozích dní panovalo příjemné vlahé a slunečné počasí, dnes odpoledne se však udělalo dusno a teď už se na obloze stahovala těžká bouřková mračna.[ více ]

sobota 2. červen 2012 12:00 | Reputace článku: 4,52

Sobotní povídání 3. - O víře a o náboženství

Kdybyste se mě zeptali, zda věřím v Boha, nedokázal bych vám jednoznačně odpovědět. Víra v Boha je totiž v lidském povědomí úzce spjata s náboženstvím, a přece, mezi prostou vírou jako takovou a náboženstvím, ať už jakýmkoli, je propastný rozdíl. Pokud byste trvali na tom, abych vám na vaši otázku odpověděl, asi bych vás příliš neuspokojil sdělením, že sice věřím v mnohé, leč se svou vírou se nevejdu do žádného náboženství. Jsem příliš svobodomyslný na to, abych se dokázal podřídit zákonům nějaké církve a kdybych se snad rozhodl do nějaké vstoupit, byl bych odtamtud zas hezky rychle vyobcován. Jsem prostě takový věřící bezvěrec.[ více ]

sobota 26. květen 2012 12:00 | Reputace článku: 6,93

Sobotní povídání 2. - Kterak František uviděl ducha

Vesmír je trojrozměrný, někteří vědci tvrdí, že hezky dokulata zakřivený, do čtvrtého rozměru 1). Prý to zjednodušeně znamená, že kdybychom nebrali v potaz vesmírné rozpínání a dynamiku a vyslali kolmo vzhůru vesmírnou loď tak odolnou, že by překonala hvězdný prach celých věků, jednoho krásného dne by se nám vrátila z druhé strany zpátky na Zemi, pokud by ovšem tato v té době ještě existovala. Zdá se vám to nepochopitelné?[ více ]

sobota 19. květen 2012 12:00 | Reputace článku: 4,56

Sobotní povídání 1. - Existuje nadpřirozeno?

Nadpřirozeno podle mého názoru neexistuje. V dávných dobách lidé považovali za nadpřirozené takové jevy, jakými jsou například blesky a je doprovázející hromy při bouřce, zatmění slunce, sopky, zemětřesení, duhu a mnohé další. Domnívali se o nich, že jsou projevy hněvu či v menší míře přízně různých božstev, obecně řečeno, že jim tímto způsobem nějaká vyšší moc vyjadřuje své hodnocení jejich způsobu žití, případně jim symbolicky poodkrývá budoucnost. Postupem času rozvoj lidského poznání ukázal, že tyto úkazy nejsou ničím jiným, než zcela obyčejnými projevy dějů v přírodě, naprosto exaktně vysvětlitelnými pomocí fyzikálních zákonů.[ více ]

sobota 12. květen 2012 11:36 | Reputace článku: 4,39

Jan Pražák

Jan Pražák

Berme život s humorem.

Malá ochutnávka z tvorby na jiných blozích:
Kočky vnášejí pohodu do našich domovů
Cradlesong for lonely hearts


Psavec amatér, životní optimista, milovník svobody, prostě Střelec jak má být:-).

REPUTACE AUTORA:
9,50

Tipy autora